Havenbeveiligers

Een havenbeveiliger is een beveiligingsmedewerker die gespecialiseerd is in het werken in de haven. Sinds 11 september 2001 is er een nieuwe internationale regelgeving ingevoerd met betrekking tot de veiligheid in zeehavens en aan boord van schepen. Deze regelgeving, International Ship and Port Security-code (ISPS) genaamd, is per 1 juli 2004 wereldwijd van kracht geworden. Als u beveiliging nodig heeft in uw havengebied is het volgens de Havenbeveiligingswet een vereiste dat uw beveiligers naast het Diploma Beveiliger 2 (grijze pas), ook in het bezit zijn van het Certificaat Havenbeveiliger. Neemt u voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op via onderstaand contactformulier.